Covid-19 retningslinjer

Retningslinjer for Covid-19

Vi går en speciel sæson af gymnastikken i møde, og det er noget vi alle skal lære at håndtere. Hjælp derfor hinanden med de nye og ukendte rutiner.

Der er håndsprit og spritklude i hver sal

Hold afstand, sprit af og vask hænder

Bliv hjemme hvis du er syg – dette gælder både instruktør og gymnast

Alle, både børn og voksne, spritter hænder af inden de går ind i gymnastiksalen og når de går ud igen. Når træningen er slut sprittes alle redskaber af inden næste hold går i gang eller sættes væk.

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vil holde afstand i det omfang træningen tillader det. Vi er opmærksomme på at mindske kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.

Voksenhold:

Stå/lig med minimum 1 meters afstand og gerne helst i samme retning. Der skal være 2 meter op til instruktøren som vender front mod gymnasterne.

Ved brug af redskaber (måtter, bolde, vægte osv.) skal disse sprittes af med spritklude (ikke håndsprit) efter endt træning. Dette gøres af gymnasten. Vi opfordrer til at medbringe egne redskaber f.eks. måtte.

Omklædningsrum: For at mindste berøring og dermed rengøring opfordrer vi til IKKE at bruge dem. Der må ikke bades. Gå direkte til træningssalen og tag dine ting med derind.

Efter endt træning skal håndtag ind til salen, omklædningsrum og toilet tørres af også mellemhvert hold. Dette gøres af instruktøren (kan uddelegeres til en gymnast/forælder).

Forælder/barn:

Gymnaster: Kom så vidt muligt omklædt så tiden i omklædningsrum minimeres og kom så vidt muligt til tiden så hele holdet kan lukkes ind i salen samtidig.

Der må kun være én forælder pr. barn i gymnastiksalen ved forældre/barn hold. Alle forældre skal holde afstand til andre forældre, men børnene må gerne være tæt på hinanden. Alle forældre hjælper med at spritte alle redskaber af efter brug ved opfordring af instruktøren.

Efter endt træning skal håndtag ind til salen, omklædningsrum og toilet tørres af også mellem hvert hold. Dette gøres af instruktøren (kan uddelegeres til en forælder).

Børnehold:

Gymnaster: Kom så vidt muligt omklædt så tiden i omklædningsrum minimeres og kom så vidt muligt til tiden så hele holdet kan lukkes ind i salen samtidig. Ved børnehold skal der som udgangspunkt ikke være voksne i salen. Hvis forældrene vælger at vente i omklædningsrummet, skal de selv sørge for at holde afstand og hjælpe med at spritte af ved træningens slut. Der vil være spritklude i omklædningsrummet – spørg instruktøren hvis det ikke er der.              

Forældre hjælper til med at spritte redskaber af efter endt træning på opfordring af instruktør.

Efter endt træning skal håndtag ind til salen, omklædningsrum og toilet tørres af også mellem hvert hold. Dette gøres af instruktøren (kan uddelegeres til en gymnast/forælder).

——————————-

Det er vigtig at pointere, at vi ønsker at gøre det bedste for at minimere smittefare, og at vi meget gerne vil i dialog med instruktører, gymnaster og forældre, hvis der er nogle, som mener, vi kan gøre det bedre.