Årsmøde og Julestue

ÅRSMØDE i Solsidens motion og gymnastik

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00 i NUBI’s klubhus.

(Hjørringvej 83, ved Nr. Uttrup skole)

Dagsorden:

  • Valg af mødeleder og dirigent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning v/formanden
  • Regnskabsorientering v/kassereren
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor (ingen på valg i år)
  • Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag til behandling på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden.
Foreningen er vært ved en øl eller vand under Årsmødet.
Tilmelding til Årsmødet er ikke nødvendig.

 

Foreningens vedtægter findes på: www.solsidensmotionoggymnastik.dk

Efter Årsmøde afholder vi Julestue for voksne

Vi julehygger med bankospil og der vil være gode gevinster. Vi serverer kaffe/the med brød, chokolade og småkage, som koster 50,00 kr. Dette betales i klubhuset.

Tilmelding til julestuen kan ske ved at sende en mail til info@solsidensmotionoggymnastik.dk om man kan deltage og om man vil have en ostemad eller en rullepølsemad senest torsdag, den 23. november 2018.

Plader til bankospillet: 10,00 kr. pr. stk.,
’Pindelotteri’ 10 kr. pr. stk. (Man kan vinde god vin)
Øl /vand for 10,00 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen SMG