Årsmøde og Julehygge

ÅRSMØDE i Solsidens motion og gymnastik

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.00 på Nr. Uttrup skole, Spisesalen 

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning v/formanden
 4. Regnskabsorientering v/kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af kasserer (Daniel Engers ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 stk.
  1. Natasja Toft Pedersen (ønsker ikke genvalg)
  2. Anja Jegstrup (ønsker ikke genvalg)
  3. Carina Stefansen (ønsker genvalg)

8. Valg af suppleanter og revisor

9. Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag til behandling på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden.
Foreningen er vært ved en øl eller vand under Årsmødet.
Tilmelding til Årsmødet er ikke nødvendigT.
Foreningens vedtægter findes på: www.solsidensmotionoggymnastik.dk

Efter Årsmøde afholdes

Julebanko for voksne

Vi julehygger med bankospil og der vil være gode gevinster. Vi serverer kaffe/the med kage, chokolade og småkage, som koster 50,00 kr. Dette betales på aftenen. (MobilePay er muligt).                

Tilmelding til julestuen skal ske ved at sende en mail til Jeanette Hvarregaard (jhvarre@stofanet.dk) med navn, senest mandag, den 14. november 2022.

Plader til bankospillet: 10 kr. pr. stk.
’Pindelotteri’ til 10 kr. pr. stk. (Man kan vinde god vin)
Øl /vand for 10 kr.

Med venlig hilsen Bestyrelsen SMG