Årsmøde og Foredrag

ÅRSMØDE i Solsidens motion og gymnastik

Onsdag den 17. november 2021 kl. 19.00 på Skansevejens Skole, Samlingssalen

Dagsorden:

 • Valg af mødeleder og dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning v/formanden
 • Regnskabsorientering v/kassereren
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (Anja Jegstrup Pedersen ønsker ikke genvalg)
  2. Valg af 2 stk. bestyrelsesmedlemmer
   1. Mette Attrup Sørensen (ønsker genvalg)
   2. Rikke Attrup Sørensen (ønsker genvalg)
  3. Valg af suppleanter
  4. Valg af revisor (ønsker ikke genvalg)
 • Eventuelt

Vedr. punkt 5: Forslag til behandling på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden.
Foreningen er vært ved en øl eller vand under Årsmødet.
Tilmelding til Årsmødet er ikke nødvendig.

Foreningens vedtægter findes på: www.solsidensmotionoggymnastik.dk

Efter Årsmøde vil der være foredrag ved Jette Bock. Jette er bl.a. frivillig hos Aalborg Krisecenter for kvinder.

Der vil være kaffe/tee og kage under foredraget

Bestyrelsen SMG