Velkommen til!

Solsidens Motion og Gymnastik

Der indkaldes til Årsmøde/Julehygge, tirsdag d. 21. november kl. 18.30 i NUBI ved Nr. Uttrup skole

Årsmøde og Julebanko – Solsidens Motion og Gymnastik
Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 18.30
NUBI’s klubhus v. Nr. Uttrup skole
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning v/formanden
4. Regnskab v/kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg
*Valg af formand
– Jeanette Hvarregaard ønsker genvalg
*Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Rikke Attrup Sørensen ønsker genvalg
– Mette Attrup Sørensen ønsker ikke genvalg
*Valg af suppleanter
*Valg af revisor
7. Eventuelt
Vedr. punkt 5: Forslag til behandling på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden. Foreningens vedtægter findes på: www.solsidensmotionoggymnastik.dk
Foreningen er vært ved en øl eller vand under Årsmødet.
Tilmelding til Årsmødet er ikke nødvendig.
___________________________________________________________________________
Efter Årsmøde afholdes Julebanko for voksne
Vi julehygger med bankospil og der vil være gode gevinster. Vi serverer kaffe/the med kage, chokolade og småkage, som koster 50,00 kr. Dette betales på aftenen. (MobilePay er muligt).
Tilmelding til julestuen skal ske ved at sende en mail til Jeanette Hvarregaard (jhvarre@stofanet.dk) med navn, senest onsdag d. 15. november 2023
Plader til bankospillet: 10 kr. pr. stk.
’Pindelotteri’ til 10 kr. pr. stk. (Man kan vinde god vin)
Øl /vand for 10 kr.
Vi håber at se mange af jer,
Med venlig hilsen Bestyrelsen


Vi har hold i mange forskellige aldre:
1-3 år:    Forælder/barn på Nr. Uttrup skole (mandag og tirsdag) og Skansevejens skole (torsdag)
3-5 år:    Bøllespirerne tirsdag på Nr. Uttrup skole, Turboraketterne tirsdag og Spirerne mandag på Skansevejens skole
5-7 år:    Rytmepiger 1 mandag på Nr. Uttrup skole
0.-5. kl. : Spring onsdag på Skansevejens skole
8-11 år   Danse Kidz mandag på Skansevejens skole
2.-5. kl. : Rytmepiger 2 onsdag på Nr. Uttrup skole
18+ :       Puls og styrke og yoga onsdag på Nr. Uttrup skole og Kom i form mandag på Skansevejens skole
40+ :       Senior Rytmedamer mandag på Nr. Sundby Gymnasium og Damemotionister i Skansen
Når mænd er værst, torsdag på Nr. Uttrup skole

Solsidens Motion og Gymnastik
– følg os på Instagram